Specials: verdieping op een thema

Het boek Zó werkt de zorg in Nederland geeft inzicht in hoe het zorgstelsel op hoofdlijnen werkt. Met verdiepende specials werken we thema's verder uit. De eerste special is Zó werkt de huisartsenzorg. Deze is op 6 juni 2017 aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

 

Specials van Platform Zó werkt de zorg

Zó werkt de huisartsenzorg

 

De huisartsenzorg is complex. Wat betekent de Wet maatschappelijke ondersteuning voor huisartsen? Hoe verdienen zij hun geld en met wie werken zij samen? Dat staat helder uitgelegd in Zó werkt de huisartsenzorg, dat in bondige tekst en visualisaties antwoord geeft aan huisartsen (in opleiding), bestuurders, beleidsmakers en patiënten.

 
Je kunt Zó werkt de huisartsenzorg als boek of e-book bestellen. Bekijk ook het inkijkexemplaar. Wil je het boek gebruiken als studiemateriaal binnen je onderwijsinstelling? Neem contact met ons op en we doen je een mooi voorstel.
 
  

Karel Rosmalen, Hoofd Beleid en Ontwikkeling, LHV
Zó werkt de huisartsenzorg wijst alle betrokkenen snel de weg in een steeds ingewikkelder gezondheidszorgsysteem. Inzicht hierin is nodig om goede zorg te leveren en te ontvangen.
Karel Rosmalen, Hoofd Beleid en Ontwikkeling, LHV,

 

 

 


 

Huisartsen zijn de gidsen van de zorg, het eerste aanspreekpunt voor mensen die zich niet lekker voelen en op zoek zijn naar een oplossing. Daarom is het belangrijk dat helder is hoe de – best complexe – huisartsenzorg in Nederland in elkaar zit en wordt gefinancierd.

Deze special is gemaakt met LHVPROFclass en SBOH en Platform Zó werkt de zorg. Ook werken kennispartners Huisartsopleiding Nederland en LOVAH mee.

 

Zó werkt de ouderenzorg

 

De ouderenzorg is een breed en complex onderwerp. Welke soorten zorg en ondersteuning krijgen ouderen? Hoeveel geld gaat er naar ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen? Welke zorg valt onder welke wet? Hoeveel studenten volgen een opleiding tot een beroep in de ouderenzorg? Wie zijn de belangrijkste spelers in de ouderenzorg? De antwoorden op deze vragen vind je in Zó werkt de ouderenzorg, in bondige teksten en heldere visualisaties uitgelegd voor zorgprofessionals (in spe), bestuurders, gemeenteambtenaren, beleidsmakers, belangenbehartigers, mantelzorgers en ouderen.

 

Zó werkt de ouderenzorg is alvast als boek te bestellen en is vanaf 5 juni leverbaar. Wil je het boek gebruiken als studiemateriaal? Neem dan contact met ons op.
 
  

 

Theo van Uum, directeur langdurige zorg, ministerie van VWS
Een must read voor nieuwe medewerkers die snel wegwijs willen worden in de wereld van de ouderenzorg en een handzaam overzicht voor de meer ervaren krachten. Daarom werkt VWS graag mee.
Theo van Uum, directeur langdurige zorg, ministerie van VWS,


 
  

Zó werkt de ouderenzorg is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg en wordt gemaakt met AAG, ActiZ, ANBO, Prismant, SBOH, SOON, Verenso, Vilans en VWS.

 

Ideeën voor nieuwe specials

 

De zorg is voortdurend in ontwikkeling en staat volop in de aandacht van politiek en samenleving. We hebben diverse ideeën voor specials over deelonderwerpen. Over welk onderwerp in de zorg zouden we volgens jou een heldere visualisatie moeten maken? Laat het ons weten! Wil je meewerken als specialpartner? Ook dat horen we graag.

 

 

In aantocht

Het Platform Zó werkt de zorg diept de komende jaren verschillende zorgthema’s uit.  Met heldere visualisaties en bondige teksten. In 2018 verschijnen drie specials.

 

Zó werkt publieke gezondheidszorg

Het voorkómen en tijdig opsporen van ziekte is het werkterrein van publieke gezondheidszorg. Wat verstaan we onder publieke gezondheidszorg? Wie werken er en hoe is de publieke gezondheidszorg landelijk georganiseerd? In de special Zó werkt publieke gezondheidszorg brengen we deze vragen in kaart. Een must voor ieder die wil weten hoe we in Nederland de gezondheid van de bevolking willen beschermen en bevorderen.

Zó werkt publieke gezondheidszorg verschijnt in november 2018.

Zó werkt de zorgverzekering

Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden. Maar hoe doet een zorgverzekeraar dat precies? Er blijken veel misverstanden over de taken en verantwoordelijkheden van een zorgverzekeraar te zijn. Ook zorgverleners, bestuurders en belangenorganisaties vinden het lastig zich een beeld te vormen van hoe de zorgverzekeraar precies werkt. Hoog tijd om hen allen van juiste en heldere informatie te voorzien.

Zó werkt de zorgverzekering verschijnt in november 2018.