Trainingen

 

Wil jij beter begrijpen hoe ons zorgstelsel in elkaar zit? Omdat je in de zorg werkt of gaat werken, omdat je beleid maakt, of om andere redenen?
Doe dan mee aan een van onze trainingen over het zorgstelsel, die we samen met De Denkacademie organiseren.

Hieronder lees je meer over ons trainingsaanbod.

Nieuw: Gehandicaptenzorg

Nederland telt twee tot drie miljoen mensen met een of meer beperkingen, van lichamelijke en zintuiglijke tot licht verstandelijke en zeer ernstige meervoudige beperkingen. Wil je beter begrijpen hoe de zorg die zij kunnen krijgen geregeld is? Bijvoorbeeld welke vormen van zorg en ondersteuning mensen met een beperking kunnen krijgen? Welke wetten dit regelen dit en wie dit betaalt? Volg dan de training Zó werkt de gehandicaptenzorg.

 

Lees meer over deze training op de website van De Denkacademie en schrijf je in!
Wil je een ‘in company’ of maatwerktraining, neem contact met ons op: 020-4124001 en info@zowerktdezorg.nl

Zorgstelsel

Wil je beter begrijpen hoe het zorgstelsel in Nederland werkt? Wil je snappen hoe jouw werk zich verhoudt tot dat van anderen in de zorg? En wil je meer zicht hebben op samenwerkingspartners? Dan is de training Zó werkt de zorg echt iets voor jou.

Lees meer over deze training op de website van De Denkacademie en schrijf je in!
Wil je een ‘in company’ of maatwerktraining, neem contact met ons op: 020-4124001 en info@zowerktdezorg.nl

Ouderenzorg

94 procent van de ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben, woont thuis. Om welke vormen van zorg en ondersteuning gaat het zoal? Welke wet regelt wat? Hoe is de toegang geregeld en wie houdt toezicht op de kwaliteit? Wil je meer weten over hoe ouderenzorg is geregeld in ons zorgstelsel? Deze training legt het uit.

Lees meer over deze training op de website van De Denkacademie en schrijf je in!
Wil je een ‘in company’ of maatwerktraining, neem contact met ons op: 020-4124001 en info@zowerktdezorg.nl

 

Publieke gezondheidszorg

Wil je beter begrijpen wat publieke gezondheidszorg is? Wil je weten wat de Wet publieke gezondheid zoal regelt en hoe dit zich verhoudt tot andere zorgwetten? Vraag je je af welke plek preventie heeft in ons zorgstelsel en welke partijen hierin een rol in spelen? Volg dan de training Zó werkt publieke gezondheidszorg.

Lees meer over deze training op de website van De Denkacademie en schrijf je in!
Wil je een ‘in company’ of maatwerktraining, neem contact met ons op: 020-4124001 en info@zowerktdezorg.nl

Zorgverzekering

In het publieke debat over de zorg gaat het vaak over de rol van de zorgverzekeraar. Zeker in dit jaargetijde, nu de politiek debatteert over de zorgbegroting en alle burgers weer mogen overstappen naar de zorgverzekeraar van hun keuze. Hoe werkt het verzekeren van zorg eigenlijk? Wat is het verschil tussen een zorgverzekeraar en een zorgkantoor? En welke hoofdrolspelers zijn er nog meer? Deze training introduceert je met de basis van het verzekeren van zorg.

Lees meer over deze training op de website van De Denkacademie en schrijf je in!
Wil je een ‘in company’ of maatwerktraining, neem contact met ons op: 020-4124001 en info@zowerktdezorg.nl

Geneesmiddelenzorg

Bijna iedereen gebruikt geneesmiddelen. Van een paracetamol tegen hoofdpijn tot chemotherapie bij kanker. Hoe komt een geneesmiddel tot stand? Wie bewaakt de veiligheid ervan? Welke wetten spelen hierbij een rol ? En wie bepaalt of een geneesmiddel in het verzekerde pakket komt? Als je antwoord wil weten op deze en nog veel meer vragen, dan is de training Zó werkt de geneesmiddelenzorg echt iets voor jou.

Lees meer over deze training op de website van De Denkacademie en schrijf je in!
Wil je een ‘in company’ of maatwerktraining, neem contact met ons op: 020-4124001 en info@zowerktdezorg.nl

Meer weten?

Platform Zó werkt de zorg gaf eerder workshops en trainingen bij Ambulancezorg Nederland, PHned, NSPOH, Proscoop, de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en Vilans.

Meer weten over de inhoud of over de kosten? Neem contact met ons op.

Kees Wessels