Workshops

 

In de zorg betekent weten hoe de (complexe) zorgwereld in elkaar zit, dat zorgprofessionals hun patiënten/cliënten vaak beter kunnen helpen. De workshops van Platform Zó werkt de zorg helpen hierbij door het zorgstelsel inzichtelijk te maken.

Hieronder lees je meer over onze workshops.

Zó werkt het zorgstelsel

 

Tijdens de workshop schetsen we hoe het zorgstelsel werkt. Wat is de gedachte achter het zorgstelsel, hoe werken de verschillende stelselwetten, hoe lopen de geldstromen? Welke zorgmarkten zijn er en wie zijn daar de bepalende spelers? Wat betekent de Wkkgz, welke zorg krijgen ouderen, wat is publieke gezondheid, wie houdt toezicht op de zorgkantoren en wie adviseert over het basispakket?

Interactieve quizvragen geven een goede inkijk in de kennis van de aanwezigen en tonen lacunes. Afhankelijk van de doelgroep gaan we dieper in op de werking van de relevante stelselwetten.

Eigen vraagstukken

Wil je ook aan de slag met een eigen vraagstuk? Dan verwoorden we dit vraagstuk in een centrale vraag. Bijvoorbeeld: Wat zijn de knelpunten voor belanghebbenden bij de uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning? Gezamenlijk verkennen en ordenen we de mogelijke antwoorden, met een blauwdruk van de knelpunten als resultaat.

Meer weten?

Platform Zó werkt de zorg gaf eerder workshops bij Ambulancezorg Nederland, PHned, NSPOH, Proscoop, de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en Vilans.

Meer weten over de inhoud van de workshop of over de kosten? Neem contact met ons op.

Kees Wessels