Zó werkt de zorg in Nederland

  

 

Het boek Zó werkt de zorg in Nederland voorziet zorgprofessionals van begrijpelijke, overzichtelijke en objectieve informatie over de organisatie en werking van de gezondheidszorg in Nederland. De visualisaties beschrijven zorgwetten, geldstromen, kennis-infrastructuur en belanghebbenden in de zorg.

In 2018 werd het boek compleet herzien. De uitgebreide en herziene editie bevat nieuwe feiten en cijfers, informatie over de publieke gezondheidszorg en komt in een nieuwe omslag. 

De eerste editie van het boek uit 2015 was meteen een groot succes en werd meer dan 10.000 keer verkocht. 

Bestel het boek | Bestel het e-book | Bekijk het inkijkexemplaar

Boekenspecials: verdieping op een thema

Het boek Zó werkt de zorg in Nederland geeft inzicht in hoe het zorgstelsel op hoofdlijnen werkt. Met verdiepende boekenspecials werken we thema's verder uit.

Zó werkt het sociaal domein

 

 

Ruim twee miljoen mensen in Nederland krijgen hulp van hun gemeente, bijvoorbeeld ondersteuning om zelfstandig thuis te wonen, hulp bij opvoeden en opgroeien of een bijstandsuitkering. Deze gemeentelijke voorzieningen samen heten ‘het sociaal domein’ en vormen het onderwerp van dit negende Zó werkt de zorg-boek. Welke vormen van ondersteuning vallen nog meer onder het sociaal domein? Wat is de rol van gemeenten? Wie werken er zoal in het sociaal domein? Welke wetten zijn relevant? En hoe wordt ondersteuning uit het sociaal domein betaald? Op al deze vragen (en veel meer) vind je het antwoord in Zó werkt het sociaal domein. Helder uitgelegd in meer dan 40 afbeeldingen en korte journalistieke teksten op 176 pagina’s.

Bestel het boek hier.

Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg

 

Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg
Vier op de tien Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen, van angststoornissen en psychoses tot aandoeningen door het gebruik van verslavende middelen. Zij komen veelal terecht in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Voor hen, maar ook voor zorgverleners die in de ggz werken en beleidsmedewerkers die het stelsel moeten regelen, schrijven wij Zó werkt de ggz. Dit boek biedt voor hen een hoognodig overzicht, in begrijpelijke teksten en 45 overzichtelijke visualisaties.

Bestel het boek | Bestel het e-book | Bekijk het inkijkexemplaar

 

Veronique Esman
De Nederlandse ggz is verheugd met het verschijnen van dit boek. Het geeft een inkijk in de diversiteit aan professionals, aanbieders, financiers en overheden die samen de geestelijke gezondheidszorg vormen.
Veronique Esman, directeur, de Nederlandse ggz

 

Zó werkt de gehandicaptenzorg

 

Zó werkt de gehandicaptenzorg
Van mensen met een lichamelijke beperking tot personen met een lichte verstandelijke beperking en mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking: ze vallen allemaal onder de gehandicaptenzorg. Maar hoe is deze zorg eigenlijk geregeld?

Welke zorg krijgen mensen met een beperking, en waar krijgen ze dit? Hoeveel zorginstellingen zijn er en hoe zit het met de ondersteuning vanuit het sociaal domein? Wat zijn precies de wetten die de gehandicaptenzorg reguleren en wie houdt daar toezicht op? En wat betalen mensen met een beperking eigenlijk zelf? In Zó werkt de gehandicaptenzorg vind je op deze vragen - en nog veel meer - het antwoord.

Bestel het boek | Bestel het e-book | Bekijk het inkijkexemplaar

 

Frank Bluiminck, directeur, VGN
De VGN vindt het van groot belang dat mensen met een beperking, en de zorg en ondersteuning die ze ontvangen, beter zichtbaar zijn in de samenleving. Dit boek levert daaraan een positieve bijdrage.
Frank Bluiminck, directeur, VGN,

Zó werkt de gehandicaptenzorg is een uitgave van het Platform Zó werkt de zorg in samenwerking met AAG, Cello, Firevaned, Ieder(in), NVAVG, Philadelphia, SBOH, ’s Heeren Loo, SVB, SWZ, Vilans, VNG, VWS, VGN en ZN

 

 

 

Zó werkt de geneesmiddelenzorg

 

 

Van een paracetamol tegen hoofdpijn en een pufje voor lucht in de longen, tot ontstekingsremmers bij reuma en chemotherapie bij kanker. Alleen al 11,5 miljoen mensen gebruiken geneesmiddelen die ze bij de apotheek of in het ziekenhuis krijgen. Maar wie mogen geneesmiddelen eigenlijk maken, voorschrijven en verstrekken? Wie bewaakt de veiligheid en welke wetten liggen hieraan ten grondslag? En hoeveel geld geven we uit aan geneesmiddelenzorg? Zó werkt de geneesmiddelenzorg geeft antwoord op deze (en meer) vragen. Een verhelderend boek voor iedereen die te maken heeft met de geneesmiddelenzorg.

 

Bestel het boek | Bestel het e-book | Bekijk het inkijkexemplaar 

 

Eric Janson, Algemeen directeur, KNMP
Dit boek voorziet duidelijk in een behoefte. Dagelijks krijgen apothekers vragen die te herleiden zijn naar wet- en regelgeving, polisvoorwaarden en geneesmiddelenprijzen. De Argumentenfabriek maakt deze complexe materie begrijpelijk en inzichtelijk.
Eric Janson, Algemeen directeur, KNMP,

 

 

Zó werkt de geneesmiddelenzorg is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg, samen met specialpartners CBG, ESHPM, HollandBIO, KNMP, NFU, NZa, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, VvAA, ministerie van VWS, ZN en Zorginstituut Nederland.

Zó werkt publieke gezondheidszorg

 

Het voorkómen en tijdig opsporen van ziekte is het werkterrein van publieke gezondheidszorg. Wat verstaan we onder publieke gezondheidszorg? Wie werken er en hoe is de publieke gezondheidszorg landelijk georganiseerd? In de special Zó werkt publieke gezondheidszorg brengen we deze vragen in kaart. Een must voor ieder die wil weten hoe we in Nederland de volksgezondheid willen beschermen en bevorderen.

Bestel het boek | Bestel het e-book | Bekijk het inkijkexemplaar

In welke levensfase krijgt iemand te maken met welke vorm van publieke gezondheidszorg?Zó werkt publieke gezondheidszorg is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg en specialpartners SBOHKAMGGGD GHOR NederlandVWS en RIVM.

Zó werkt de zorgverzekering

 

Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden. Maar hoe doet een zorgverzekeraar dat precies? Er blijken veel misverstanden over de taken en verantwoordelijkheden van een zorgverzekeraar te zijn. Ook zorgverleners, bestuurders en belangenorganisaties vinden het lastig zich een beeld te vormen van hoe de zorgverzekeraar precies werkt. Hoog tijd om hen allen van juiste en heldere informatie te voorzien.

Bestel het boek | Bestel het e-book | Bekijk het inkijkexemplaar

Welke zorgverzekeraars zijn er, welke merken voeren ze en wat is hun marktaandeel?

Zó werkt de zorgverzekering is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg en specialpartners Zorginstituut Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, VWS, Vektis, VvAA, Zorgverzekeraars Nederland, NZa en Consumentenbond.

Zó werkt de ouderenzorg

 

 

De ouderenzorg is een breed en complex onderwerp. Welke soorten zorg en ondersteuning krijgen ouderen? Hoeveel geld gaat er naar ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen? Welke zorg valt onder welke wet? Hoeveel studenten volgen een opleiding tot een beroep in de ouderenzorg? Wie zijn de belangrijkste spelers in de ouderenzorg? De antwoorden op deze vragen vind je in Zó werkt de ouderenzorg, in bondige teksten en heldere visualisaties uitgelegd voor zorgprofessionals (in spe), bestuurders, ambtenaren, beleidsmakers, belangenbehartigers, mantelzorgers en ouderen.

 

Bestel het boek | Bestel het e-book | Bekijk het inkijkexemplaar

Theo van Uum, directeur langdurige zorg, ministerie van VWS
Een must read voor nieuwe medewerkers die snel wegwijs willen worden in de wereld van de ouderenzorg en een handzaam overzicht voor de meer ervaren krachten. Daarom werkt VWS graag mee.
Theo van Uum, directeur langdurige zorg, ministerie van VWS,

   

Zó werkt de ouderenzorg is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg en wordt gemaakt met AAG, ActiZ, ANBO, Prismant, SBOH, SOON, Verenso, Vilans en VWS.

 

Zó werkt de huisartsenzorg

 

 

De huisartsenzorg is complex. Wat betekent de Wet maatschappelijke ondersteuning voor huisartsen? Hoe verdienen zij hun geld en met wie werken zij samen? Dat staat helder uitgelegd in Zó werkt de huisartsenzorg, dat in bondige tekst en visualisaties antwoord geeft aan huisartsen (in opleiding), bestuurders, beleidsmakers en patiënten.

 
Bestel het boek | Bestel het e-book | Bekijk het inkijkexemplaar 
 
  

Karel Rosmalen, Hoofd Beleid en Ontwikkeling, LHV
Zó werkt de huisartsenzorg wijst alle betrokkenen snel de weg in een steeds ingewikkelder gezondheidszorgsysteem. Inzicht hierin is nodig om goede zorg te leveren en te ontvangen.
Karel Rosmalen, Hoofd Beleid en Ontwikkeling, LHV,

 

Zó werkt de huisartsenzorg is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg met specialpartners 
LHVPROFclass en SBOH. Ook werken kennispartners Huisartsopleiding Nederland en LOVAH mee.