Boeken

De boeken van Zó werkt de zorg bevatten begrijpelijke, overzichtelijke en objectieve informatie over de organisatie en werking van de gezondheidszorg in Nederland. De visualisaties beschrijven zorgwetten, geldstromen, kennis-infrastructuur en belanghebbenden in de zorg.

Verzamelbox negen Zó werkt de zorg-boeken

Negen boeken heeft het Platform Zó werkt de zorg inmiddels op zijn naam staan. Om deze indrukwekkende boekenreeks eer aan te doen, biedt het Platform de boeken nu ook aan als totaalpakket in de vorm van een luxe verzamelbox.

Met deze box heb je de hele reeks Zó werkt de zorg-boeken en daarmee alle kennis bij de hand. De box is niet alleen het perfecte naslagwerk maar geeft hiernaast een goede uitstraling voor je kantoor, op je bureau, in je kast of in de lobby. De luxe box kan ook een uitstekend (relatie)geschenk zijn voor bijvoorbeeld nieuwe bestuurders, partners en andere relaties.

De luxe box is vanaf nu beschikbaar voor € 185,-, via onderstaande button of via  info@zowerktdezorg.nl.

Zó werkt de zorg in Nederland

Let op: je kunt dit boek nu alvast reserveren. Het boek wordt 24 maart 2023 gelanceerd en spoedig hierna geleverd.

Zó werkt de zorg in Nederland geeft overzicht en inzicht in het complexe systeem van zorg en ondersteuning in Nederland. Hoe zit ons zorgstelsel in elkaar? Wat is de gedachte erachter? Wie is wie en wie doet wat? Welke stelselwetten regelen de zorg? Welke andere wetten zijn van belang? Hoe lopen de geldstromen? En wie betaalt wat en hoeveel? Deze geheel herziene uitgave van het gelijknamige boek uit 2018 biedt nieuwe informatie en visualisaties, gaat in op actuele thema’s en heeft een nog duidelijkere indeling. Het doel van het boek is niet veranderd: heldere, toegankelijke en neutrale informatie over het Nederlandse zorgstelsel verspreiden. Sinds de eerste editie van het boek (2015) werd deze meer dan 20.000 keer verkocht!

Inhoud: 212 pagina’s en circa 50 afbeeldingen. Bekijk het inkijkexemplaar alvast.

Zó werkt het sociaal domein

Ruim twee miljoen mensen in Nederland krijgen hulp van hun gemeente, bijvoorbeeld ondersteuning om zelfstandig thuis te wonen, hulp bij opvoeden en opgroeien of een bijstandsuitkering. Deze gemeentelijke voorzieningen samen heten ‘het sociaal domein’ en vormen het onderwerp van dit negende Zó werkt de zorg-boek. Welke vormen van ondersteuning vallen nog meer onder het sociaal domein? Wat is de rol van gemeenten? Wie werken er zoal in het sociaal domein? Welke wetten zijn relevant? En hoe wordt ondersteuning uit het sociaal domein betaald? Op al deze vragen (en veel meer) vind je het antwoord in Zó werkt het sociaal domein. Helder uitgelegd in meer dan 40 afbeeldingen en korte journalistieke teksten op 176 pagina’s.

“De Nederlandse ggz is verheugd met het verschijnen van dit boek. Het geeft een inkijk in de diversiteit aan professionals, aanbieders, financiers en overheden die samen de geestelijke gezondheidszorg vormen.”

Veronique Esman, directeur, de Nederlandse ggz

Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg

Vier op de tien Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen, van angststoornissen en psychoses tot aandoeningen door het gebruik van verslavende middelen. Zij komen veelal terecht in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Voor hen, maar ook voor zorgverleners die in de ggz werken en beleidsmedewerkers die het stelsel moeten regelen, schrijven wij Zó werkt de ggz. Dit boek biedt voor hen een hoognodig overzicht, in begrijpelijke teksten en 45 overzichtelijke visualisaties. Je kunt hier het inkijkexemplaar bekijken. Het boek is ook als e-boek te koop.

Zó werkt de gehandicaptenzorg

Van mensen met een lichamelijke beperking tot personen met een lichte verstandelijke beperking en mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking: ze vallen allemaal onder de gehandicaptenzorg. Maar hoe is deze zorg eigenlijk geregeld? Welke zorg krijgen mensen met een beperking, en waar krijgen ze dit? Hoeveel zorginstellingen zijn er en hoe zit het met de ondersteuning vanuit het sociaal domein? Wat zijn precies de wetten die de gehandicaptenzorg reguleren en wie houdt daar toezicht op? En wat betalen mensen met een beperking eigenlijk zelf? In Zó werkt de gehandicaptenzorg vind je op deze vragen – en nog veel meer – het antwoord. Je kunt hier het inkijkexemplaar bekijken. Het boek is ook als e-boek te koop.

“De VGN vindt het van groot belang dat mensen met een beperking, en de zorg en ondersteuning die ze ontvangen, beter zichtbaar zijn in de samenleving. Dit boek levert daaraan een positieve bijdrage.”

Frank Bluiminck, directeur, VGN

Zó werkt de geneesmiddelenzorg

Van een paracetamol tegen hoofdpijn en een pufje voor lucht in de longen, tot ontstekingsremmers bij reuma en chemotherapie bij kanker. Alleen al 11,5 miljoen mensen gebruiken geneesmiddelen die ze bij de apotheek of in het ziekenhuis krijgen. Maar wie mogen geneesmiddelen eigenlijk maken, voorschrijven en verstrekken? Wie bewaakt de veiligheid en welke wetten liggen hieraan ten grondslag? En hoeveel geld geven we uit aan geneesmiddelenzorg? Zó werkt de geneesmiddelenzorg geeft antwoord op deze (en meer) vragen. Een verhelderend boek voor iedereen die te maken heeft met de geneesmiddelenzorg. Je kunt hier het inkijkexemplaar bekijken. Het boek is ook als e-boek te koop.

Zó werkt publieke gezondheidszorg

Het voorkómen en tijdig opsporen van ziekte is het werkterrein van publieke gezondheidszorg. Wat verstaan we onder publieke gezondheidszorg? Wie werken er en hoe is de publieke gezondheidszorg landelijk georganiseerd? In de special Zó werkt publieke gezondheidszorg brengen we deze vragen in kaart. Een must voor ieder die wil weten hoe we in Nederland de volksgezondheid willen beschermen en bevorderen. Je kunt hier het inkijkexemplaar bekijken. Het boek is ook als e-boek te koop.

Zó werkt de zorgverzekering

Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden. Maar hoe doet een zorgverzekeraar dat precies? Er blijken veel misverstanden over de taken en verantwoordelijkheden van een zorgverzekeraar te zijn. Ook zorgverleners, bestuurders en belangenorganisaties vinden het lastig zich een beeld te vormen van hoe de zorgverzekeraar precies werkt. Hoog tijd om hen allen van juiste en heldere informatie te voorzien. Je kunt hier het inkijkexemplaar bekijken. Het boek is ook als e-boek te koop.

Zó werkt de ouderenzorg

De ouderenzorg is een breed en complex onderwerp. Welke soorten zorg en ondersteuning krijgen ouderen? Hoeveel geld gaat er naar ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen? Welke zorg valt onder welke wet? Hoeveel studenten volgen een opleiding tot een beroep in de ouderenzorg? Wie zijn de belangrijkste spelers in de ouderenzorg? De antwoorden op deze vragen vind je in Zó werkt de ouderenzorg, in bondige teksten en heldere visualisaties uitgelegd voor zorgprofessionals (in spe), bestuurders, ambtenaren, beleidsmakers, belangenbehartigers, mantelzorgers en ouderen. Je kunt hier het inkijkexemplaar bekijken. Het boek is ook als e-boek te koop.

“Een must read voor nieuwe medewerkers die snel wegwijs willen worden in de wereld van de ouderenzorg en een handzaam overzicht voor de meer ervaren krachten. Daarom werkt VWS graag mee.”

Theo van Uum, directeur langdurige zorg, ministerie van VWS

Zó werkt de huisartsenzorg

De huisartsenzorg is complex. Wat betekent de Wet maatschappelijke ondersteuning voor huisartsen? Hoe verdienen zij hun geld en met wie werken zij samen? Dat staat helder uitgelegd in Zó werkt de huisartsenzorg, dat in bondige tekst en visualisaties antwoord geeft aan huisartsen (in opleiding), bestuurders, beleidsmakers en patiënten. Je kunt hier het inkijkexemplaar bekijken. Het boek is ook als e-boek te koop.

“Zó werkt de huisartsenzorg wijst alle betrokkenen snel de weg in een steeds ingewikkelder gezondheidszorgsysteem. Inzicht hierin is nodig om goede zorg te leveren en te ontvangen.”

Karel Rosmalen, Hoofd Beleid en Ontwikkeling, LHV