Nieuws

 

 

Nieuwsbrief januari 2019: Interactieve Waardenkaart, huisartsenzorg en gebruikers over het platform

De afgelopen periode hebben we de Zó werkt de zorg-app geactualiseerd en uitgebreid. We willen blijven verbeteren en hierom vragen we de gebruikers van onze producten naar hun mening. Wat is goed? Wat kan beter? Welke informatie mist? Want uiteindelijk blijven we kijken naar hoe we in de toekomst met neutrale en toegankelijke informatie nog meer helderheid kunnen verschaffen over ons zorgstelsel.

donderdag 31 januari 2019
Workshops en presentaties Zó werkt de zorg

Steeds vaker krijgen we het verzoek om een workshop of lunchlezing te verzorgen. We gaan daar graag op in: de informatie die het platform over de zorg in kaart brengt, is immers bedoeld om te zo breed mogelijk te verspreiden. Waar waren we zoal? Rond het verschijnen van het boek Zó werkt publieke gezondheidszorg mochten we een lunchlezing houden op het ministerie van VWS. Meer dan vijftig rijksambtenaren lieten zich bijpraten over de Wet publieke gezondheid, de hoofdrolspelers en de geldstromen binnen publieke gezondheidszorg.

dinsdag 22 januari 2019