Nieuws

 

 

Nieuw boek geeft inzicht in de complexe wereld van de gehandicaptenzorg

“Deze publicatie is heel waardevol. Het boek geeft nieuwe inzichten en brengt op een goede en overzichtelijke manier de complexiteit van de gehandicaptenzorg in beeld.” Dat zegt Frank Bluiminck, directeur van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland tijdens de feestelijke onthulling van het zevende en nieuwste boek van Platform Zó werkt de zorg. “Ik had er eerst een hard hoofd in, want de gehandicaptenzorg is zo divers en meervoudig. Maar deze publicatie heeft het voor elkaar gekregen, complimenten!”

woensdag 18 november 2020
Nieuw boek brengt de zorg voor mensen met een beperking helder in kaart

Nederland telt twee tot drie miljoen mensen met een of meer beperkingen. Welke vormen van zorg en ondersteuning kunnen zij krijgen? Welke wetten regelen dit en wie betaalt wat? De antwoorden en nog veel meer lees je in het nieuwe boek Zó werkt de gehandicaptenzorg, boordevol toegankelijke plaatjes en korte bondige tekst. Handig voor ieder die in en om de zorg werkt of gaat werken, in de privésfeer ermee te maken heeft of (gemeentelijk) beleid maakt.

maandag 2 november 2020
Nieuw boek: Zó werkt het sociaal domein

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die het op eigen kracht niet redden. In dit zogeheten ‘sociaal domein’ komen maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, en ondersteuning van werk en inkomen bij elkaar. Wat verstaan we onder sociaal domein, welke doelen heeft de overheid hiermee en hoe werkt dat uit voor burgers en gemeenten? Een nieuw boek moet helder antwoord geven op deze vragen. Eén van partners van het boek legt uit: “Om de transformatie in het sociaal domein goed te volbrengen, moét je begrijpen hoe het stelsel werkt.”

dinsdag 7 juli 2020