Nieuws

 

 

Nieuw boek: Zó werkt het sociaal domein

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die het op eigen kracht niet redden. In dit zogeheten ‘sociaal domein’ komen maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, en ondersteuning van werk en inkomen bij elkaar. Wat verstaan we onder sociaal domein, welke doelen heeft de overheid hiermee en hoe werkt dat uit voor burgers en gemeenten? Een nieuw boek moet helder antwoord geven op deze vragen. Eén van partners van het boek legt uit: “Om de transformatie in het sociaal domein goed te volbrengen, moét je begrijpen hoe het stelsel werkt.”

dinsdag 7 juli 2020
In de maak: Zo werkt de ggz

Bijna vier op de tien Nederlanders krijgen op een moment in hun leven te maken met psychische problemen. Deze mensen komen terecht bij een zorgverlener in de geestelijke gezondheidszorg, vaak afgekort tot ggz. Wat zijn eigenlijk de maatschappelijke kosten van psychische problemen? Hoe zit het met de mensen die hun behandeling krijgen opgelegd door de rechter? Waar lopen mensen tegenaan bij de overgang van de jeugd- naar de volwassenen-ggz? En wat betalen mensen nou eigenlijk zelf, bijvoorbeeld als ze worden opgenomen?

woensdag 24 juni 2020