08 februari 2024

Feit of fictie in de zorg?

Een veelgehoorde uitspraak: de problemen in de zorg komen door de marktwerking. En: Nederlanders betalen veel zelf bij aan zorg, in vergelijking met andere Europese landen. Maar kent de zorg wel vrije marktwerking? En klopt het wel dat Nederlanders meer aan zorg betalen dan burgers in onze buurlanden? Wil je weten hoe het echt zit, lees dan de onderbouwde antwoorden op deze vragen in de ‘Mythenkaart over de zorg 2’.

Gratis downloaden

De ‘Mythenkaart over de zorg 2’ is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg waarin 20 partijen samen werken aan betrouwbare en neutrale gegevens in de zorg. De nieuwe Mythenkaart is hier gratis te downloaden. Op de vorige Mythenkaart kun je lezen hoe het zit met bezuinigingen op de zorg, wie de inhoud van het basispakket bepaalt en veel meer.