Gidsen

Naast boeken brengt Het Platform ook handige gidsen uit!

Ruim 300 zorgpartijen hebben in de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ afspraken gemaakt om de milieu-impact te verminderen. De zorgsector is verantwoordelijk voor ruim 7 procent van de Nederlandse consumptievoetafdruk van broeikasgassen, zo toont onderzoek van het RIVM. In de Gids ‘Werken aan duurzame zorg’ van Platform Zó werkt de zorg beschrijven we op hoofdlijnen wat de impact van de zorg op het milieu is, welke doelen en acties zorgpartijen zichzelf hebben gesteld om duurzamer te werken en welke initiatieven er zoal zijn.

De zorg kan tienduizenden voltijdsbanen besparen. Dit kan door zorgmedewerkers meer vertrouwen te geven, de arbeidsproductiviteit te verhogen, de administratieve lastendruk te verlagen, geneesmiddelen slimmer in te zetten, meer technologie te gebruiken en contracten met meer uren aan te bieden. In de Gids ‘Oplossingen voor het tekort aan medewerkers in de zorg’ van Platform Zó werkt de zorg staan de belangrijkste oplossingen gebundeld, afkomstig uit zes rapporten. Zodat iedereen ermee aan de slag kan.

Wat zijn mijlpalen in het inkoopproces van ggz-behandelingen uit de Zorgverzekeringswet? Wie doet wat wanneer om tot een inkoopcontract te komen? En met welke contracten heb je als aanbieder op één moment te maken? Dat zie je in deze set van vijf Visualisaties ggz, een uitgave van Platform Zó werkt de zorg in samenwerking met de Landelijke Werkgroep Stimuleren Contracteren. De route om tot inkoopcontracten voor ggz-behandelingen te komen kent vele stappen. De visualisaties geven ggz-aanbieders en zorgverzekeraars overzicht. Een mooie aanvulling op het boek Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg.

Wat is palliatieve zorg? Wie koopt welke zorgvorm in en hoe lopen de geldstromen? Dat lees je in de Gids Geldstromen in de palliatieve zorg, een uitgave van Platform Zó werkt de zorg in samenwerking met Palliatieve Zorg Nederland. Het vinden van de weg naar palliatieve zorg en de bekostiging ervan is niet altijd eenvoudig. Om alle betrokkenen hierbij te ondersteunen is er nu de Gids Geldstromen palliatieve zorg. De gids legt in beknopte tekst en visualisaties uit wat de wettelijke kaders en de geldstromen zijn voor de variëteit aan palliatieve zorgvormen.

The Quick Guide to Dutch Healthcare provides English information on the basics of the Dutch Healthcare system. The Guide gives a concise overview through clear visualizations and brief explanations. Topics range from the principles behind the system to the key players, laws and regulations, as well as facts and figures on employment in the healthcare sector and average life expectancy in The Netherlands.