Gebruikers aan het woord

Wat vinden gebruikers van de producten van Platform Zó werkt de zorg? Vier gebruikers vertellen over hun ervaringen.

De wereld van de zorg is leuk, maar best ingewikkeld. Dat maakt het leuk om uit te leggen aan mensen die er nog niet zoveel van afweten. Zó werkt de zorg kan daarbij helpen, aldus Hans Merkus, Emeritus Hoogleraar aan het RadboudUMC en oud-voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).
Lees meer...

Om de vragen en behoeften van medische professionals te doorgronden, is het belangrijk om te weten hoe het zorgstelsel werkt waarbinnen zij actief zijn. Zó werkt de zorg helpt daarbij, vindt Niels Wijdogen, Managing Director van Varian Nederland.
Lees meer...

Het Nederlandse zorgstel is best ingewikkeld. Dat weet ook Einte Elsinga, na een carrière in de gezondheidszorg nu expert bij non-profitorganisatie PUM.
Lees meer...

Wat is de toegevoegde waarde van de apotheker in de zorg? Met die vraag houdt Wilma Göttgens-Jansen, openbaar apotheker en docent farmaceutische ethiek zich dagelijks bezig. Hoe helpt Zó werkt de zorg hier volgens haar bij?
Lees meer...

Zó werkt de zorg voor opleidingen

In opleidingen wordt steeds meer gebruik gemaakt van de visualisaties en boeken van Zó werkt de zorg. Verschillende docenten gebruiken het boek Zó werkt de zorg in Nederland in hun curricula. Denk aan universitaire medische opleidingen, verpleegkundige en paramedische hbo-opleidingen en postdoctorale opleidingen voor huisartsen en specialisten.

Het boek is ook populair tijdens nascholingen, congressen en andere opfriscursussen. Deelnemers krijgen snel inzicht in hoe het zorgstelsel werkt en hoe zorgspelers zich tot elkaar verhouden.

De informatie is sinds de verschijning van de Zó werkt de zorg-app voor iedereen toegankelijk via smartphone of tablet. Ook kun je de visualisaties downloaden, bijvoorbeeld voor gebruik in presentaties. We hopen op deze manier voor een breed publiek het zorgstelsel inzichtelijk te maken. 

 


Zelf bijdragen?

 


Heb je kennis die behulpzaam kan zijn om nieuwe producten te maken, of wil je met een vraag aan de slag die nog niet terug te vinden is in onze producten? Wij horen
 het graag. De platformpartners beslissen gezamenlijk welke thema’s worden aangepakt en in welke volgorde.

 

Hoogleraar aan het woord

 

De wereld van de zorg is leuk, maar best ingewikkeld. Dat maakt het leuk om uit te leggen aan mensen die er nog niet zoveel van afweten. Zó werkt de zorg kan daarbij helpen, aldus Hans Merkus, Emeritus Hoogleraar aan het RadboudUMC en oud-voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).

Merkus geeft tegenwoordig regelmatig presentaties over de zorg. Hij vertelt: ‘Mensen blijken vaak weinig over de zorg(kosten) te weten. Hoeveel kost zorg, hoeveel draag je zelf bij? Hoe is de verdeling tussen de geestelijke gezondheidszorg, geneesmiddelenzorg en curatieve zorg? Daar meer over weten zorgt voor meer begrip bij veel deelnemers. De plaatjes van Zo werkt de zorg lenen zicht hier heel goed voor.’

In november 2019 kocht Merkus ook Zó werkt de geneesmiddelenzorg. Merkus: ‘Ik heb een iets meer dan normale belangstelling voor geneesmiddelen en heb ook wel onderzoek naar geneesmiddelen gedaan. Zo werkt de zorg beschrijft de wereld van de geneesmiddelenvoorziening  heel helder.’

Wat kan in een volgende editie volgens hem nog beter? ‘In een nieuwe uitgave mogen dure geneesmiddelen en personalised medicine nog meer aandacht krijgen. Daar vinden echt grote ontwikkelingen in plaats.’ De dure geneesmiddelen gaan een steeds groter deel van het geneesmiddelenbudget uitmaken.

 

 

Directeur aan het woord

 

Om de vragen en behoeften van medische professionals te doorgronden, is het belangrijk om te weten hoe het zorgstelsel werkt waarbinnen zij actief zijn. Zó werkt de zorg helpt daarbij, vindt Niels Wijdogen, Managing Director van Varian Nederland.

Varian ontwikkelt en bouwt wereldwijd oplossingen voor afdelingen radiotherapie om mensen met kanker te behandelen. Wijdogen spreekt hiervoor bijna dagelijks met radiotherapeut-oncologen, klinisch fysici, medisch technologen en managers. Hij vertelt: ‘De zorg in Nederland is best complex om te begrijpen. Hoe lopen de financieringsstromen, welke organisaties doen wat? Voor het contact met klanten is dat handig om te begrijpen.’

 

Ook voor studenten raadt Wijdogen de Zó werkt de zorg-boeken aan. Onlangs kocht hij This Is How Dutch Healthcare Works voor een student die hij begeleidt bij een onderzoek naar de strategie van Varian. Wat is de kracht van Zó werkt de zorg? Wijdogen: ‘De mix van heldere taal en goede visuals, zonder te kort te doen aan de complexiteit van de werkelijkheid.’

Expert aan het woord

 

Het Nederlandse zorgstel is best ingewikkeld. Dat weet ook Einte Elsinga, na een carrière in de gezondheidszorg nu expert bij non-profitorganisatie PUM.

Als expert bij PUM adviseert Elsinga organisaties in opkomende markten over de gezondheidszorg. Zo verzorgde hij in januari een presentatie voor Armeense medisch specialisten en ziekenhuisbestuurders. Met de Engelstalige visualisaties van Zó werkt de zorg kregen de deelnemers uitleg over de financieringsstromen in het Nederlandse Zorgstelsel. ‘Het stelsel is ingewikkeld, dus ik heb gezocht naar goede materialen. Zo kwam ik bij Zó werkt de zorg terecht.’ zo vertelt Elsinga.

Wat hem aanspreekt: ‘De afbeeldingen uit Zó werkt de zorg leggen ingewikkelde zaken goed uit. Een eenvoudig overzicht voor mensen die het Nederlandse zorgstelsel nog niet goed kennen.’

Apotheker aan het woord

 

Wat is de toegevoegde waarde van de apotheker in de zorg? Met die vraag houdt Wilma Göttgens-Jansen, openbaar apotheker en docent farmaceutische ethiek zich dagelijks bezig. Hoe helpt Zó werkt de zorg hier volgens haar bij?

‘We zitten in een ongelofelijk complex veld, de praktijk blijkt vaak weerbarstig’, zo vertelt Göttgens-Jansen. Binnen die weerbarstige praktijk moeten apothekers hun toegevoegde waarde duidelijk zien te maken. Het is belangrijk dat apothekers weten vanuit welke kernwaarden zij werken. Als docent in de vervolgopleiding van praktijkapothekers laat ze (toekomstige) apothekers daarom nadenken over de kernwaarden van hun vak. Een ingewikkelde opgave. Göttgens-Jansen: het belang van waarden is moeilijk kwantificeerbaar.

Toch liggen waarden ten grondslag aan veel discussies over de zorg en het zorgstelsel. Discussies die worden bemoeilijkt doordat de zorg zo complex is. Hier ziet ze het belang van Zó werkt de zorg: ‘Het doel van Zó werkt de zorg is erg waardevol. Het biedt gedeelde feiten op basis waarvan de discussie over de zorg kan worden gevoerd.’