Gebruikers

"De boeken van Zó werkt de zorg zijn echt een eyeopener: ze maken de grote complexe systemen van  de zorg inzichtelijk en geven de context van de dagelijkse praktijk". - Angela van Dijk, specialist cultuurparticipatie zorg en welzijn LKCA

Zó werkt de zorg voor opleidingen

In opleidingen wordt steeds meer gebruik gemaakt van de visualisaties en boeken van Zó werkt de zorg. Verschillende docenten gebruiken het boek Zó werkt de zorg in Nederland in hun curricula. Denk aan universitaire medische opleidingen, verpleegkundige en paramedische hbo-opleidingen en postdoctorale opleidingen voor huisartsen en specialisten.

Het boek is ook populair tijdens nascholingen, congressen en andere opfriscursussen. Deelnemers krijgen snel inzicht in hoe het zorgstelsel werkt en hoe zorgspelers zich tot elkaar verhouden.

De informatie is sinds de verschijning van de Zó werkt de zorg-app voor iedereen toegankelijk via smartphone of tablet. Ook kun je de visualisaties downloaden, bijvoorbeeld voor gebruik in presentaties. We hopen op deze manier voor een breed publiek het zorgstelsel inzichtelijk te maken.

Aan het woord

Zelf bijdragen?

Heb je kennis die behulpzaam kan zijn om nieuwe producten te maken, of wil je met een vraag aan de slag die nog niet terug te vinden is in onze producten? Wij horen het graag. De platformpartners beslissen gezamenlijk welke thema’s worden aangepakt en in welke volgorde.