Gebruikers aan het woord

 

Hoeveel betaalt een volwassene elk jaar per saldo aan zorg? Met die vraag begint Hans de Veen vaak zijn Introductie in stelsel, management en beroepsidentiteit voor gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot specialist.  ‘Ruim 5000 euro, meer dan veel van mijn cursisten denken. Dat is echt een eyeopener,’ vertelt De Veen, opleider bij RINO Groep. Dat geldt ook voor het overzicht van de vijf stelselwetten. Hoewel zijn studenten al een zorgopleiding achter de rug hebben en professioneel actief zijn, blijken de meesten nog weinig te weten over de gedachte achter het zorgstelsel.

Dat is ook precies de reden dat elk jaar zestig gezondheidszorgpsychologen het vak van De Veen volgen in hun specialisatie tot klinisch psycholoog en klinische neuropsycholoog. Waarom hij hiervoor het boek Zó werkt de zorg in Nederland gebruikt? ‘Het boek biedt een handzaam overzicht van het zorgstelsel. Hoeveel mensen werken in de zorg? Hoe werken de vijf stelselwetten? En hoe lopen per stelselwet de geldstromen?

De afbeeldingen uit dit boek brengen het in één klap in kaart. Erg overzichtelijk.’

In een volgende editie ziet De Veen graag nog meer informatie over zorginstellingen. Hoe werkt bijvoorbeeld de medezeggenschap? En een verdiepend boek over de geestelijke gezondheidszorg zou ook een aanwinst zijn.’

 

Zó werkt de zorg voor opleidingen

In opleidingen wordt steeds meer gebruik gemaakt van de visualisaties en boeken van Zó werkt de zorg. Verschillende docenten gebruiken het boek Zó werkt de zorg in Nederland in hun curricula. Denk aan universitaire medische opleidingen, verpleegkundige en paramedische hbo-opleidingen en postdoctorale opleidingen voor huisartsen en specialisten.

Het boek is ook populair tijdens nascholingen, congressen en andere opfriscursussen. Deelnemers krijgen snel inzicht in hoe het zorgstelsel werkt en hoe zorgspelers zich tot elkaar verhouden.

De informatie is sinds de verschijning van de Zó werkt de zorg-app voor iedereen toegankelijk via smartphone of tablet. Ook kun je de visualisaties downloaden, bijvoorbeeld voor gebruik in presentaties. We hopen op deze manier voor een breed publiek het zorgstelsel inzichtelijk te maken. 

 


Zelf bijdragen?

 


Heb je kennis die behulpzaam kan zijn om nieuwe producten te maken, of wil je met een vraag aan de slag die nog niet terug te vinden is in onze producten? Wij horen
 het graag. De platformpartners beslissen gezamenlijk welke thema’s worden aangepakt en in welke volgorde.