Gebruikers aan het woord

Wat vinden gebruikers van de producten van Platform Zó werkt de zorg? Twee gebruikers vertellen over hun ervaringen.

Hoeveel betaalt een volwassene elk jaar per saldo aan zorg? Met die vraag begint Hans de Veen vaak zijn Introductie in stelsel, management en beroepsidentiteit voor gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot specialist.  ‘Ruim 5000 euro, meer dan veel van mijn cursisten denken. Dat is echt een eyeopener,’ vertelt De Veen, opleider bij RINO Groep.
Lees meer...

 

 

Bij het nadenken over de bekostiging van geboortezorg is een goed overzicht van ons zorgstelsel essentieel. Daarom kocht Jeannette van Capelleveen, projectleider Integrale Geboortezorg bij het Haga Juliana Geboortecentrum (in oprichting), het boek Zó werkt de zorg in Nederland.
Lees meer...

Zó werkt de zorg voor opleidingen

In opleidingen wordt steeds meer gebruik gemaakt van de visualisaties en boeken van Zó werkt de zorg. Verschillende docenten gebruiken het boek Zó werkt de zorg in Nederland in hun curricula. Denk aan universitaire medische opleidingen, verpleegkundige en paramedische hbo-opleidingen en postdoctorale opleidingen voor huisartsen en specialisten.

Het boek is ook populair tijdens nascholingen, congressen en andere opfriscursussen. Deelnemers krijgen snel inzicht in hoe het zorgstelsel werkt en hoe zorgspelers zich tot elkaar verhouden.

De informatie is sinds de verschijning van de Zó werkt de zorg-app voor iedereen toegankelijk via smartphone of tablet. Ook kun je de visualisaties downloaden, bijvoorbeeld voor gebruik in presentaties. We hopen op deze manier voor een breed publiek het zorgstelsel inzichtelijk te maken. 

 


Zelf bijdragen?

 


Heb je kennis die behulpzaam kan zijn om nieuwe producten te maken, of wil je met een vraag aan de slag die nog niet terug te vinden is in onze producten? Wij horen
 het graag. De platformpartners beslissen gezamenlijk welke thema’s worden aangepakt en in welke volgorde.

 

Opleider aan het woord

Hoeveel betaalt een volwassene elk jaar per saldo aan zorg? Met die vraag begint Hans de Veen vaak zijn Introductie in stelsel, management en beroepsidentiteit voor gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot specialist.  ‘Ruim 5000 euro, meer dan veel van mijn cursisten denken. Dat is echt een eyeopener,’ vertelt De Veen, opleider bij RINO Groep. Dat geldt ook voor het overzicht van de vijf stelselwetten. Hoewel zijn studenten al een zorgopleiding achter de rug hebben en professioneel actief zijn, blijken de meesten nog weinig te weten over de gedachte achter het zorgstelsel.

Dat is ook precies de reden dat elk jaar zestig gezondheidszorgpsychologen het vak van De Veen volgen in hun specialisatie tot klinisch psycholoog en klinische neuropsycholoog. Waarom hij hiervoor het boek Zó werkt de zorg in Nederland gebruikt? ‘Het boek biedt een handzaam overzicht van het zorgstelsel. Hoeveel mensen werken in de zorg? Hoe werken de vijf stelselwetten? En hoe lopen per stelselwet de geldstromen?

De afbeeldingen uit dit boek brengen het in één klap in kaart. Erg overzichtelijk.’

In een volgende editie ziet De Veen graag nog meer informatie over zorginstellingen. Hoe werkt bijvoorbeeld de medezeggenschap? En een verdiepend boek over de geestelijke gezondheidszorg zou ook een aanwinst zijn.’

Projectleider aan het woord

Bij het nadenken over de bekostiging van geboortezorg is een goed overzicht van ons zorgstelsel essentieel. Daarom kocht Jeannette van Capelleveen, projectleider Integrale Geboortezorg bij het Haga Juliana Geboortecentrum (in oprichting), het boek Zó werkt de zorg in Nederland.

‘Als projectleider ken ik de belangrijke spelers in de gezondheidszorg behoorlijk goed. Zó werkt de zorg in Nederland biedt een mooi naslagwerk van wat deze partijen precies doen,‘ vertelt van Capelleveen. ‘Het boek brengt ook goed in kaart welke stelselwetten ten grondslag liggen aan ons zorgsysteem en hoe per stelselwet de geldstromen precies lopen. Ik gebruik de afbeeldingen graag als ik voor mijn werk andere verloskundigen uit moet leggen hoe ons zorgstelsel in elkaar zit.’ Voor veel zorgverleners in de eerstelijnszorg zal Zó werkt de zorg in Nederland een hoop nieuwe informatie bevatten, denkt van Capelleveen.

Toch mag het boek in een volgende editie volgens haar meer aandacht aan de eerstelijnszorg besteden. ‘Ook verloskundigen kunnen cliënten bijvoorbeeld doorverwijzen naar andere zorg’. Van Capelleveen ziet in de toekomst ook graag een boek met meer verdiepende informatie over de geboortezorg. ‘Wat zijn de verschillen tussen eerstelijns en tweedelijns geboortezorg? Hoe werkt kraamzorg precies? En ook de integrale geboortezorg – en bekostiging moet in dat boek zeker aan bod komen.’