24 maart 2023

Stimuleer medisch ondernemerschap
voor nieuwe zorgideeën

Geef medisch ondernemerschap een plaats in de zorg, net zoals medische wetenschap. Ondernemerschap door zorgverleners met goede ideeën, bieden oplossingen die bijdragen aan het leefbaar houden van de zorg. Dit zei huisarts Bernard Leenstra tijdens de presentatie van het boek Zó werkt de zorg in Nederland. Dit boek beschrijft in 48 visualisaties en bondige teksten het Nederlandse zorgstelsel.

Huisarts Leenstra brak in een gesproken column een lans voor medische wetenschap. Hij pleit ervoor dat zorgverleners tijd, geld en begeleiding krijgen voor nieuwe initiatieven, zoals zorgverleners die willen promoveren dit ook krijgen. Vernieuwende ideeën zijn nodig als antwoord op de grote vragen in de zorg. Denk aan een tekort aan personeel en een snel groeiende vraag naar zorg door onder meer de vergrijzing.

Plezier behouden
Het thema van de boekpresentatie was ‘Kiezen in de zorg’. Hans van der Schoot, directeur van de VvAA, benadrukte dat kiezen in de zorg vooral gaat over wat zorgprofessionals nodig hebben om met plezier hun werk te kunnen blijven doen. Volgens hem voldoet de zorg zoals het nu is georganiseerd niet meer.
Hoe behoud je werkplezier in de zorg? Arts en apotheker Marianna Abadier en bestuurslid van de Vereniging Jonge Apothekers denkt dat preventie een grotere rol moet spelen. De vraag naar zorg is te groot. Mensen zullen meer zelf moeten doen. Ze vertelde hoe ze zelf een module voor een gezondere leefstijl heeft ontwikkeld zodat mensen zelf aan hun gezondheid kunnen werken. Ze ging zelf met deze succesvolle module langs gemeenten om deze hiervoor te interesseren.

Imago
Ties Janssen, huisarts in opleiding en bestuurslid van de vereniging huisartsen in opleiding (LOVAH) maakt zich zorgen over het imago van de zorg. Doordat in de media en debatten de focus op de problemen in de zorg ligt -stijgende zorgkosten, personeelstekort, hoge werkdruk – raken jonge mensen niet enthousiast voor een baan in de zorg. Terwijl er juist veel nieuwe zorgverleners nodig zijn.

Bestel hier de nieuwe editie van Zó werkt de zorg in Nederland
Bestellen