08 februari 2024

Gids toont grootste milieu-impact en duurzaamheids- acties zorgsector

Ruim 300 zorgpartijen hebben in de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ afspraken gemaakt om de milieu-impact te verminderen. De zorgsector is verantwoordelijk voor ruim 7 procent van de Nederlandse consumptievoetafdruk van broeikasgassen, zo toont onderzoek van het RIVM. Circa 60 procent van de broeikasgasuitstoot door activiteiten in de zorg vindt buiten Nederland plaats, zoals door de productie van medische hulpmiddelen en medicijnen. 

De vandaag verschenen digitale Gids ‘Werken aan duurzame zorg’ zet de milieu-impact van de zorg, de gestelde doelen en acties overzichtelijk op een rijtje met visualisaties en bondige teksten. Bij de berekening van de milieu-impact van de Nederlandse zorg, heeft het RIVM ook naar effecten over de landsgrenzen heen gekeken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het delven van grondstoffen voor medicijnen, dat vooral in Azië een grote milieu-impact heeft. Met maatregelen en acties in Nederland probeert de zorgsector de effecten op het milieu terug te dringen. Zoals de afvalstroom te verkleinen, energie te besparen in zorggebouwen en te zorgen dat minder medicijnresten in het milieu terechtkomen.

Gratis gids

De Gids ‘Werken aan duurzame zorg’ beschrijft de impact, maar ook de acties die de zorg neemt voor de thema’s ‘klimaat’, ‘circulariteit’ en ‘milieu’. Inclusief goede voorbeelden per zorgsector en verwijzingen naar relevante bronnen. De digitale gids is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg waarin 20 partijen samenwerken aan betrouwbare en neutrale gegevens in de zorg. ‘Werken aan duurzame zorg’ is hier gratis te downloaden, zodat iedereen er direct mee aan de slag kan.

Met diverse acties wil de zorgsector duurzaamheidsdoelen halen zoals in 2030 het grondstoffenverbruik halveren, 55 procent minder CO2 uitstoten, ongesorteerd restafval met driekwart verminderen en 20 procent herbruikbare hulpmiddelen gebruiken.