09 februari 2024

Gegevens delen, duurzaamheid en mythen in de zorg

Platfom Zó werkt ze zorg lanceert drie nieuwe kennisproducten: Zó werkt gegevens delen in de zorg, de digitale Gids ‘Werken aan duurzame zorg’ en de ‘Mythenkaart over de zorg 2’.

Obstakels bij gezondheidsgegevens delen? Heb je even?“, zegt Thomas Bakker, hoofd Spoedpost van het Spaarne Gasthuis. “Veel barrières liggen bij verschillende ict-systemen. In het Spaarne zitten de huisartsenpost en de spoedeisende hulp onder één dak, maar een triagist moet de gegevens van een patiënt apart in de verschillende systemen invoeren.”   

Zó werkt gegevens delen in de zorg

Bakker zei dit gisteren bij de presentatie van het boek Zó werkt gegevens delen in de zorg bij het ministerie van VWS. Het boek beschrijft de doelen, randvoorwaarden en knelpunten van gezondheidsgegevens delen in de zorg, inclusief lopende verbeterprogramma’s. “We moeten anders gaan denken over data”, zegt Chantal Steegers, hoofd Public Affairs bij Health-RI. “Burgers vinden het veel belangrijker dat informatie over het gebruik van de gegevens beschikbaar zijn dan dat gegevens niet gedeeld worden.”  

Steegers geeft aan dat er al programma’s lopen die ervoor moeten zorgen dat met één keer invullen van gegevens deze data beschikbaar moeten zijn voor meerdere doeleinden, zoals ook voor onderzoek. Waarbij uiteraard stikte voorwaarden gelden voor wie de gegevens wanneer en waarvoor mag gebruiken. Voor zorgprofessionals zijn deze regels lang niet altijd duidelijk. Een van de redenen waarom Platform Zó werkt de zorg het boek Zó werkt gegevens delen in de zorg heeft gemaakt met behulp van specialpartners Nictiz, ICTU, VZVZ, CIBG, Health-RI en platformpartners AAG, VWS, Zorginstituut en ZN.   

 

Met 39 visualisaties en bondige journalistieke teksten legt het boek de wereld van gegevens delen in de zorg uit. Welke gegevens leg je vast en hoe doe je dit zodat iedereen het begrijpt? Hoe deel je informatie veilig en respecteer je privacy? Hoe kan iedereen bij zijn eigen gezondheidsgegevens?  

Gids ‘Werken aan duurzame zorg

De digitale Gids ‘Werken aan duurzame zorg’ zet de milieu-impact van de zorg, de gestelde doelen en acties overzichtelijk op een rijtje met visualisaties en bondige teksten. Bij de berekening van de milieu-impact van de Nederlandse zorg, heeft het RIVM ook naar effecten over de landsgrenzen heen gekeken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het delven van grondstoffen voor medicijnen, dat vooral in Azië een grote milieu-impact heeft. Met maatregelen en acties in Nederland probeert de zorgsector de effecten op het milieu terug te dringen. Zoals de afvalstroom te verkleinen, energie te besparen in zorggebouwen en te zorgen dat minder medicijnresten in het milieu terechtkomen.

De Gids beschrijft de impact, maar ook de acties die de zorg neemt voor de thema’s ‘klimaat’, ‘circulariteit’ en ‘milieu’. Inclusief goede voorbeelden per zorgsector en verwijzingen naar relevante bronnen. ‘Werken aan duurzame zorg is hier gratis te downloaden, zodat iedereen er direct mee aan de slag kan.

Mythenkaart over de zorg 2

Een veelgehoorde uitspraak: de problemen in de zorg komen door de marktwerking. En: Nederlanders betalen veel zelf bij aan zorg, in vergelijking met andere Europese landen. Maar kent de zorg wel vrije marktwerking? En klopt het wel dat Nederlanders meer aan zorg betalen dan burgers in onze buurlanden? Wil je weten hoe het echt zit? Lees dan de onderbouwde antwoorden op deze vragen op de ‘Mythenkaart over de zorg 2’.

Wil je weten waarom gegevens delen in de zorg zo belangrijk en complex is?