28 oktober 2021

Christine Nijkamp, Sociale Verzekeringsbank

“Juist het helder denken met elkaar heeft bijgedragen aan een helder en gedragen beeld over de toegevoegde waarde van de SVB binnen een complexe -en bij tijd en wijle- irrationele keten.”