14 december 2021

Niels Wijdogen, Managing Director van Varian Nederland

Om de vragen en behoeften van medische professionals te doorgronden, is het belangrijk om te weten hoe het zorgstelsel werkt waarbinnen zij actief zijn. Zó werkt de zorg helpt daarbij, vindt Niels Wijdogen, Managing Director van Varian Nederland.

Varian ontwikkelt en bouwt wereldwijd oplossingen voor afdelingen radiotherapie om mensen met kanker te behandelen. Wijdogen spreekt hiervoor bijna dagelijks met radiotherapeut-oncologen, klinisch fysici, medisch technologen en managers. Hij vertelt: ‘De zorg in Nederland is best complex om te begrijpen. Hoe lopen de financieringsstromen, welke organisaties doen wat? Voor het contact met klanten is dat handig om te begrijpen.’

Ook voor studenten raadt Wijdogen de Zó werkt de zorg-boeken aan. Onlangs kocht hij This Is How Dutch Healthcare Works voor een student die hij begeleidt bij een onderzoek naar de strategie van Varian. Wat is de kracht van Zó werkt de zorg? Wijdogen: ‘De mix van heldere taal en goede visuals, zonder te kort te doen aan de complexiteit van de werkelijkheid.’