10 januari 2023

CAK is negentiende platformpartner

Het CAK is per direct toegetreden tot Platform Zó werkt de zorg dat hiermee uit 19 partijen bestaat. Het CAK voert als publieke dienstverlener wetten en regelgeving uit. 1,5 miljoen burgers in Nederland en in het buitenland hebben te maken met het CAK. Bijvoorbeeld omdat ze een eigen bijdrage betalen voor hulp bij het huishouden of verblijf in een zorginstelling. Of om ervoor te zorgen dat ze toch verzekerd zijn van zorg.

“Nederland kent goede sociale voorzieningen en goede zorg. Daar mogen we trots op zijn. Als CAK dragen we hier een steentje aan bij. We voelen ons verantwoordelijk om met ons werk bij te dragen aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het zorgstelsel. Met een belangrijk doel: zorg voor iedereen. Daar ligt in de toekomst een uitdaging.

Wij vinden het daarom belangrijk om onze expertise, kennis en data beschikbaar te stellen. Want samen kunnen we de uitdagingen van morgen aan. Dat maakt het Platform Zo werkt de zorg zo waardevol.” – Hans Ouwehand, voorzitter Raad van Bestuur CAK.

Het platform heeft er met het CAK een waardevolle partner bij met veel kennis van zaken. Deze kennis zet het CAK graag in voor de missie van Platform Zó werkt de zorg: Nederland voorzien van heldere, overzichtelijke en neutrale feiten over de zorg. Wij heten het CAK van harte welkom.