27 januari 2023

CIZ is twintigste partner

Het CIZ is per direct toegetreden tot Platform Zó werkt de zorg. Met de komst van het CIZ bestaat het platform nu uit 20 partijen. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die beoordeelt of mensen in aanmerking komen voor langdurige zorg. Een belangrijke aanvulling op de kennis van het platform.

“We vinden het belangrijk dat er een eenvoudige en eenduidige uitleg is over hoe het zorgstelsel werkt. Zowel voor burger als professionals. Het draagt bij aan laagdrempelige en begrijpelijke informatie en daarmee aan een goede toeleiding en dus toegankelijkheid van passende zorg.” – Remco Bakker, lid Raad van Bestuur CIZ.

Het CIZ bepaalt welke langdurige zorg nodig is en legt dit vast in indicatiebesluiten. Ook neemt het CIZ indicatiebesluiten voor opname en verblijf op grond van de Wet zorg en dwang (Wzd). Het platform heeft er met het CIZ een waardevolle partner bij. De kennis van CIZ is belangrijk om de missie van Platform Zó werkt de zorg verder te brengen: Nederland voorzien van heldere, overzichtelijke en neutrale feiten over de zorg. Wij heten het CIZ van harte welkom.