21 april 2021

‘Boek gaat mensen veel helderheid over de ggz brengen’

“Dit boek gaat heel veel mensen veel helderheid brengen over de ggz. Het mooie boek zal ook goed tot zijn recht komen in de opleidingen.” Dit zegt Monique Rook, directeur van het Nederlands Instituut van Psychologen over het nieuwe boek Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg, het achtste en nieuwste boek van Platform Zó werkt de zorg. Het boek is onthuld tijdens een feestelijke boekpresentatie.

Informele zorg helder in kaart
In onze nieuwste Zó werkt de zorg-mini over informele zorg geven we antwoord op drie vragen: Wat is informele zorg en hoeveel mensen helpen anderen hoe lang? Welke soorten ondersteuning geven mantelzorgers? En voor welk type beperking krijgen mensen mantelzorg? De antwoorden op deze vragen geven een samen een mooi inkijkje in de informele zorg. Wist je bijvoorbeeld dat emotionele ondersteuning de meest voorkomende vorm van mantelzorg is?

Zó werkt de zorg-mini’s
De mini over informele zorg is voor iedereen te bekijken in de gratis Zó werkt de zorg-app. Naast de informele zorg brachten we hier eerder ook al de acute zorg, ggz, (trends in de) ouderenzorg, infectieziektebestrijding en geboortezorg in beeld. In de app zijn ook te vinden: alle plaatjes uit de zes boeken in de Zó werkt de zorg-serie, zoals over de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en huisartsenzorg.