19 april 2021

Steeds meer mensen met psychische problemen krijgen zorg in de huisartsenpraktijk

Steeds meer mensen met psychische problemen krijgen geestelijke gezondheidszorg (ggz) in de huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ) die in de meeste huisartsenpraktijken werkt, heeft ruim 600 duizend mensen geholpen in 2019. Dit is een derde meer dan in 2015. De POH-GGZ geeft relatief lichte en goedkope geestelijke gezondheidszorg. Van de 7,1 miljard euro aan vergoede ggz-uitgaven was 186 miljoen voor de zorg van de praktijkondersteuner ggz.

Uit het boek Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg dat vandaag verschijnt, blijkt dat circa 1,4 miljoen mensen curatieve en langdurige ggz kregen in 2019. Hiernaast krijgt een onbekend aantal volwassenen en kinderen met psychische problemen ggz vergoed door de 352 gemeenten. Hoeveel mensen en uitgaven hiermee zijn gemoeid, wordt nergens bijgehouden. Het boek belicht ook de forensische ggz. Mensen die een delict begaan die verband houdt met psychische problemen kunnen van de rechter een behandeling krijgen opgelegd. Dit waren ruim 17 duizend mensen in 2019. Circa een kwart van hen verbleef in een beveiligde instelling of woonde ‘beschermd’.

Meeste cliënten en uitgaven in de specialistische ggz
Circa 80 procent van de vergoede uitgaven aan curatieve en langdurige zorg gaat naar de (hoog)specialistische ggz. In 2019 kregen bijna 560 duizend mensen met complexe psychische problemen specialistische ggz. Hiervan verbleven 45 duizend mensen in een ggz-instelling. De zorg voor deze 45 duizend mensen kost jaarlijks bijna een half miljard euro. Dit is ruim twee keer zoveel als de zorg voor de 235 duizend mensen die gebruik maken van de generalistische basis-ggz.

Spelers en wetten
Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg beschrijft de wetten, geldstromen en spelers in de ggz. In totaal werkten er vorig jaar 104 duizend mensen in de ggz, negen procent meer dan in 2015. Van psychiater, psycholoog en psychotherapeut tot verpleegkundige, maatschappelijk werker, ervaringsdeskundige en vele anderen. Zij hebben te maken met
diverse wetten en regels. De ggz is geregeld in vier stelselwetten – waarvan de meeste zorg onder de Zorgverzekeringswet valt – en de Wet Forensische zorg.

Steun van zeventien partijen
Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg is de achtste uitgave van Platform Zó werkt de zorg en is gemaakt met steun van zeventien partijen. Dit zijn: de Nederlandse ggz, MIND Platform, Nederlands Instituut van Psychologen, P3NL, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Kwintes, Levvel, Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten, Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten, de ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS, Dienst Justitiële Inrichtingen, Nederlandse Zorgautoriteit, SBOH,Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Verslavingskunde Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.

Praktische informatie:
Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg is verkrijgbaar in webshops en in de boekhandel. Het boek kost €25,00, het e-book (geschikt voor laptops en tablet) kost €12,50. Voor inhoudelijke vragen: mail naar info@zowerktdezorg.nl.