12 april 2021

De informele zorg uitgelegd in drie heldere visualisaties

De behoefte aan informele zorg zal de komende jaren toenemen doordat steeds meer mensen langer (alleen) thuis wonen en het aantal hulpbehoevende ouderen snel stijgt. Wat is informele zorg, hoeveel mensen helpen anderen, wat doen ze en wie helpen ze? Dit leggen we nu uit in de Zó werkt de zorg-app.

Informele zorg helder in kaart
In onze nieuwste Zó werkt de zorg-mini over informele zorg geven we antwoord op drie vragen: Wat is informele zorg en hoeveel mensen helpen anderen hoe lang? Welke soorten ondersteuning geven mantelzorgers? En voor welk type beperking krijgen mensen mantelzorg? De antwoorden op deze vragen geven een samen een mooi inkijkje in de informele zorg. Wist je bijvoorbeeld dat emotionele ondersteuning de meest voorkomende vorm van mantelzorg is?

Zó werkt de zorg-mini’s
De mini over informele zorg is voor iedereen te bekijken in de gratis Zó werkt de zorg-app. Naast de informele zorg brachten we hier eerder ook al de acute zorg, ggz, (trends in de) ouderenzorg, infectieziektebestrijding en geboortezorg in beeld. In de app zijn ook te vinden: alle plaatjes uit de zes boeken in de Zó werkt de zorg-serie, zoals over de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en huisartsenzorg.