02 november 2020

Nieuw boek brengt de zorg voor mensen met een beperking helder in kaart

Nederland telt twee tot drie miljoen mensen met een of meer beperkingen. Welke vormen van zorg en ondersteuning kunnen zij krijgen? Welke wetten regelen dit en wie betaalt wat? De antwoorden en nog veel meer lees je in het nieuwe boek Zó werkt de gehandicaptenzorg, boordevol toegankelijke plaatjes en korte bondige tekst. Handig voor ieder die in en om de zorg werkt of gaat werken, in de privésfeer ermee te maken heeft of (gemeentelijk) beleid maakt.

Hoe zit het met de participatie van mensen met een beperking in vergelijking met de rest van de Nederlandse bevolking? Hoeveel mensen werken in de gehandicaptenzorg? Welke hulpmiddelen voor mensen met een beperking komen uit welke wet? En hoe ontwikkelen de uitgaven in de gehandicaptenzorg zich? Zó werkt de gehandicaptenzorg geeft antwoorden op al deze vragen (en nog veel meer), uitgelegd met 40 fraaie visualisaties en heldere teksten.

Steun van vijftien partijen
Zó werkt de gehandicaptenzorg is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg en is gemaakt met steun van vijftien partijen. Het gaat om: AAG, Cello, Firevaned, Ieder(in), NVAVG, Philadelphia, SBOH, ’s Heeren Loo, Sociale Verzekeringsbank, SWZ, Vilans, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van VWS, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland

Over Platform Zó werkt de zorg
Platform Zó werkt de zorg heeft als missie het debat en de besluitvorming over de zorg naar een hoger plan te tillen door middel van heldere, neutrale en toegankelijke informatie. De zeventien platformpartners zijn: Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, VvAA, NFU, LAD, Vilans, NZa, ESHPM, AAG, ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, RIVM, SBOH, NZa, SVB en De Argumentenfabriek als uitvoerend partner.

Zó werkt de gehandicaptenzorg is het zevende boek van het platform. Andere boeken zijn: Zó werkt de zorg in Nederland, Zó werkt de huisartsenzorg, Zó werkt de ouderenzorg, Zó werkt publieke gezondheidszorg, Zó werkt de zorgverzekering en Zó werkt de geneesmiddelenzorg.

Praktische informatie:
Zó werkt de gehandicaptenzorg is verkrijgbaar in webshops en in de boekhandel. Het boek kost €20,00, het e-book (geschikt voor laptops en tablet) kost €10,00. Voor inhoudelijke vragen: mail naar info@zowerktdezorg.nl.