11 mei 2020

Visualisaties tonen forse groei vraag en kosten ouderenzorg

Het aantal ouderen dat zorg nodig heeft, neemt snel toe de komende jaren. Tegelijkertijd daalt het aantal mensen dat voor ouderen kan zorgen door een krimpende arbeidsmarkt. Nu al zijn vacatures moeilijk te vervullen. De komende decennia moeten we ‘woekeren met schaarse middelen’ in de ouderenzorg, stelde onlangs de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen. Hoe staan we er nu voor?

Om zicht te krijgen op de ontwikkelingen in de ouderenzorg heeft Platform Zó werkt de zorg de relevante trends op een rij gezet. Een drietal visualisaties laat onder meer zien hoe snel de zorgvraag groeit en hoeveel personeel hiervoor nodig is, hoeveel potentiële mantelzorgers beschikbaar zijn en hoe snel de uitgaven aan ouderenzorg stijgen.

Deze ‘mini’ over de ouderenzorg is voor iedereen te bekijken in de gratis app van Platform Zó werkt de zorg. In de app staan ook mini’s over de ontwikkelingen in de acute zorg, de ggz en de visualisaties van alle zes de boeken van het platform.