23 september 2021

Gids Geldstromen in de palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg? Wie koopt welke zorgvorm in en hoe lopen de geldstromen? Dat lees je in de Gids Geldstromen in de palliatieve zorg, een nieuwe uitgave van Platform Zó werkt de zorg in samenwerking met Palliatieve Zorg Nederland.

Voor ongeveer 70 procent van de volwassenen die overlijden, komt het sterven niet onverwacht. Zij hebben een levensbedreigende aandoening of zijn kwetsbaar door ouderdom. Voor deze mensen en hun naasten is er palliatieve zorg, niet alleen op fysiek en psychisch vlak, maar ook van spirituele of sociale aard.

Het vinden van de weg naar palliatieve zorg en de bekostiging ervan is niet altijd eenvoudig. Om alle betrokkenen hierbij te ondersteunen is er nu de Gids Geldstromen palliatieve zorg. De gids legt in beknopte tekst en visualisaties uit wat de wettelijke kaders en de geldstromen zijn voor de variëteit aan palliatieve zorgvormen. De inhoud van de gids sluit aan bij de Handreiking financiering palliatieve zorg, die in detail op de bekostigingsvraagstukken ingaat.

De gids is hier kosteloos te downloaden.