01 juli 2020

Geboortezorg in beeld in drie overzichtelijke visualisaties

Waar vinden de meeste bevallingen plaats, thuis of in het ziekenhuis? En hoeveel kinderen worden er eigenlijk jaarlijks geboren? Met drie overzichtelijke visualisaties geven we inzicht in de geboortezorg, de zorg voor moeder en kind tijdens en na de zwangerschap in Nederland. Iedereen kan ze bekijken in de gratis app van Zó werkt de zorg.

De geboortezorg kort en helder in beeld
In de mini over de geboortezorg geven we antwoord op drie vragen: Wat is geboortezorg en welke vormen zijn er? Hoeveel bevallingen vinden plaats in de eerste en hoeveel tweede lijn? En wat geven we eigenlijk jaarlijks uit aan geboortezorg? Samen geven de plaatjes een interessant inkijkje in de wereld van de geboortezorg. Zo werden er in 2018 bijna 170 duizend kinderen geboren, waarvan 71 procent in het ziekenhuis.

Zó werkt de zorg-app
De mini over de geboortezorg is door iedereen te bekijken in de gratis Zó werkt de zorg-app. Naast de geboortezorg brachten we hier eerder ook al de acute zorg, geestelijke gezondheidszorg, (trends in de) ouderenzorg en de zorg bij A-infectieziekten in beeld. Ook te vinden in de app: alle plaatjes uit de zes boeken in de Zó werkt de zorg-serie, zoals over de geneesmiddelenzorg, huisartsenzorg en publieke gezondheid.