04 mei 2020

Gemeenten gezocht voor ons nieuwe boek Zó werkt het sociaal domein

Hoe komen werk en inkomen, zorg voor de jeugd en maatschappelijke ondersteuning samen binnen een gemeente? Platform Zó werkt de zorg start na de zomer met het boek Zó werkt het sociaal domein. We zoeken gemeenten die aan het boek willen bijdragen.

Waarom dit boek?
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en voor ondersteuning aan inwoners die het zonder hulp niet redden. Dit ging de afgelopen vijf jaar niet zonder slag of stoot. Ook nu staan veel gemeenten voor pijnlijke beleidskeuzes vanwege oplopende financiële tekorten. Politieke keuzes en maatschappelijke discussies keuzes lijken echter te worden gemaakt op basis van een incompleet beeld van de feiten en cijfers. Niet alleen over wat het sociaal domein precies is, maar ook hoe gemeenten hier in de praktijk inhoud aan geven.

Met Zó werkt het sociaal domein wil het platform dit veranderen, door professionals (in opleiding), bestuurders en beleidsmakers te voorzien van betere en completere informatie over hoe het sociaal domein in elkaar zit én functioneert.

Zó werkt het sociaal domein
 werkt het sociaal domein legt – met overzichtelijke kaarten en heldere visualisaties – op hoofdlijnen uit hoe werk en inkomen, zorg voor de jeugd en maatschappelijke ondersteuning samenkomen binnen een gemeente. Wie er werken, hoe gemeenten dit organiseren, wie toezicht houden, welke wetten relevant zijn en hoe de geldstromen lopen. Daarmee vormt het boek een waardevolle aanvulling op de Zó werkt de zorg-serie.

Diverse landelijke partijen hebben hun medewerking al toegezegd. Nu zoeken we nog gemeenten die hun naam aan dit boek willen verbinden.

Interesse?
Heb je interesse?  Of wil je meer weten over dit idee? Stuur een mail naar info@zowerktdezorg.nl, of neem contact met ons op via 020-4124001 en vraag naar: Gertrude van Driesten.