19 november 2019

Zó werkt de geneesmiddelenzorg enthousiast ontvangen

“We denken vaak dat mensen het wel zullen begrijpen, maar dit is niet zo. Daarom willen we dat er voor iedereen begrijpelijke informatie over medicatieveiligheid beschikbaar is.” Dit zegt Marcel van Raaij, directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het ministerie van VWS, tijdens de presentatie van het boek Zó werkt de geneesmiddelenzorg. Hij krijgt bijval van Eric Janson, algemeen directeur bij apothekersvereniging KNMP: “Er zijn zeker nog stappen te zetten bij de voorlichting over medicatiegebruik. Gelukkig hebben Nederlanders veel vertrouwen in hun arts en apotheker en geven hen een hoog rapportcijfer.”

Medicatieveiligheid is één van onderwerpen tijdens de feestelijke presentatie van het boek Zó werkt de geneesmiddelenzorg in het Haagse Nieuwspoort. Het boek is gemaakt door elf publieke en private partijen die samen met Platform Zó werkt de zorg de geneesmiddelenzorg overzichtelijk, helder en neutraal in kaart hebben gebracht. Want alle partijen zijn het erover eens: de geneesmiddelenzorg is complex.  In 176 pagina’s en veertig visualisaties maakt Zó werkt de geneesmiddelenzorg het complexe web van relevante spelers, wetten en geldstromen inzichtelijk.

Beter samenwerken
De complexiteit komt ook tot uitdrukking in de hoeveelheid partijen die zich met de geneesmiddelenzorg bezighouden. Hier is nog winst te boeken, vindt Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland: “We weten elkaar te vinden, maar nog niet altijd op het goede moment, bijvoorbeeld bij een recall van een geneesmiddel.” Marnelle Commandeur, Unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg bij de Nederlandse Zorgautoriteit, wil dat er mee regie komt tussen de overheidspartijen: “Er valt nog veel te winnen in de coördinatie tussen overheidspartijen om de geneesmiddelenzorg minder complex te maken.”

Vervolgstappen
De aanwezige organisaties nodigden elkaar ook uit om samen vooruit te kijken. “Met dit boek is het ons gelukt om met elf partijen een gezamenlijke kennisbasis over de geneesmiddelenzorg te maken,” zegt Gerard Schouw, directeur van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. “Als we nou samen met deze partijen ook eens kijken naar de vervolgstappen om nieuwe medicijnen toegankelijk te houden. Bijvoorbeeld met een ‘huis van de data’ waarin we de registraties van geneesmiddelen verbinden aan de effecten van geneesmiddelen en deze ook beter meten.”