26 november 2018

Preventieakkoord als voorbeeld van publieke gezondheidszorg

Vrijdag 23 november heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid het Nationaal Preventieakkoord gepresenteerd. Meer dan zeventig organisaties ondertekenden het akkoord, waarin ze gezamenlijke acties afspreken om de gezondheid van heel veel Nederlanders te verbeteren. Het Preventieakkoord is een voorbeeld van de manier waarop overheid, bedrijven, kenniscentra en maatschappelijke organisaties samenwerken binnen publieke gezondheidszorg.

Het Preventieakkoord beschrijft concrete doelen en maatregelen om problematisch alcoholgebruik tegen te gaan, overgewicht en obesitas terug te dringen en een generatie rookvrij te laten opgroeien. De samenwerkende organisaties hebben met elkaar concrete maatregelen afgesproken om aan deze doelen te werken. Het RIVM onderzoekt of de maatregelen volgens plan verlopen en of de doelen worden gehaald.

Wie zijn eigenlijk de hoofdrolspelers in de publieke gezondheidszorg? Hoe zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld? Welke wetten regelen de bevordering, bescherming en bewaking van de volksgezondheid? En wie betaalt wat?

Ons nieuwe boek Zó werkt publieke gezondheidszorg legt het uit met fraaie afbeeldingen en bondige tekst. Handig voor iedereen die wil begrijpen hoe het Nationaal Preventieakkoord kan bijdragen aan een betere gezondheid voor iedereen.


Wat doen de hoofdrolspelers in publieke gezondheidszorg?