21 april 2022

Kennis over het zorgstelsel voor jong en oud

Wie actief in de zorg is of wil zijn, kan niet zonder gedegen kennis over het Nederlandse zorgstelsel. Ouderen in Drenthe en jeugdverpleegkundigen in Friesland volgden hierom trainingen van Platform Zó werkt de zorg waarbij de ouderenzorg en de publieke gezondheid centraal stonden.

Ouderen in Drenthe willen (meer) participeren in de ouderenzorg. Tijdens de training in het Provinciehuis in Assen wisselden ze onder meer ervaringen uit over de rol van de onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze cliëntondersteuner kan mensen helpen bij gesprekken met de gemeente of het zorgkantoor over het vinden van bepaalde zorg. Veel mensen weten niet dat deze steun er voor hen is. Ook discussieerden de ouderen over marktwerking in de zorg en de rol van cliëntenraden. De ZWDZ-training was onderdeel van een dag die de Drentse Alliantie voor ouderen had georganiseerd.

Jeugdverpleegkundigen
Als GGD-medewerker heb je te maken met allerlei samenwerkingspartners; de gemeenten voor wie je werkt, scholen, bedrijven, zorgaanbieders én inwoners van jouw regio. Wie bepaalt eigenlijk welke taken jouw GGD uitvoert? Wat is de plek van preventie in ons zorgstelsel? En wat is het kenmerk van publieke gezondheidszorg? Adviseurs publieke gezondheid en jeugdverpleegkundigen van GGD Fryslan fristen hun kennis op in de online training Zó werkt publieke gezondheidszorg. Na afloop  van deze intensieve kennistraining verzuchtten de deelnemers: “Heel fijn om mijn werk in het grotere geheel te zien” en “Ik ben me meer bewust geworden van de rol die we als GGD’ers hebben”

Ook een training van ZWDZ volgen? Neem  contact op met Gertrude van Driesten voor een groepstraining of meld je hier aan voor een van onze individuele trainingen.