19 juli 2022

Maar liefst twee nieuwe mini’s in de app

In de mini’s van Zó werkt de zorg geven we in drie heldere visualisaties inzicht in belangrijke thema’s in de zorg. De twee nieuwe thema’s die je kan vinden in de app zijn Medische Gegevens en Huiselijk Geweld.

Medische Gegevens
Medische gegevens zijn heel persoonlijk. Het verzamelen en delen van deze gegevens ligt dan ook gevoelig. In 2011 is een initiatief voor een landelijk elektronisch patiëntendossier onder maatschappelijke druk verworpen. Elke zorgverlener houdt dus een eigen medisch dossier bij van zijn patiënten. Wat zijn medische gegevens en wat zijn de regels en rechten van zorgverleners en patiënten omtrent het verzamelen hiervan? En wanneer mogen medische gegevens gedeeld worden? Je leest het hier.

 

Huiselijk Geweld
In 2021 kwamen er ruim 119 duizend meldingen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling binnen bij Veilig Thuis-organisaties in Nederland. Wat verstaan we onder huiselijk geweld en wie zijn de slachtoffers en plegers? En wat zijn belangrijke spelers in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Je leest het hier.

Zó werkt de zorg-mini’s
Naast feiten over Huiselijk geweld en medische gegevens brachten we hier eerder ook al JeugdzorgPlus, cliëntondersteuning, informele en acute zorg, ggz, (trends in de) ouderenzorg, infectieziektebestrijding en geboortezorg in beeld. De mini ’s zijn voor iedereen te bekijken in de gratis Zó werkt de zorg-app. In de app zijn ook te vinden: alle plaatjes uit de zes boeken in de Zó werkt de zorg-serie, zoals over de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en huisartsenzorg.