24 juni 2020

In de maak: Zo werkt de ggz

Bijna vier op de tien Nederlanders krijgen op een moment in hun leven te maken met psychische problemen. Deze mensen komen terecht bij een zorgverlener in de geestelijke gezondheidszorg, vaak afgekort tot ggz. Wat zijn eigenlijk de maatschappelijke kosten van psychische problemen? Hoe zit het met de mensen die hun behandeling krijgen opgelegd door de rechter? Waar lopen mensen tegenaan bij de overgang van de jeugd- naar de volwassenen-ggz? En wat betalen mensen nou eigenlijk zelf, bijvoorbeeld als ze worden opgenomen?

Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg
Vragen te over dus. Voor patiënten en hun naasten, maar ook voor de bijna 90 duizend mensen die in de ggz werkzaam zijn. Voor al deze mensen schrijft Platform Zó werkt de zorg haar achtste boek: Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg.

Het boek biedt een helder en handzaam overzicht van hoe de zorg voor mensen met psychische problemen, ook in de forensische zorg, in Nederland is geregeld. Wie zijn de belangrijke spelers? Welke wetten regelen wat? En hoe lopen de geldstromen? Van het wijkteam tot de topklinische specialist en van de jeugd-ggz tot de forensische zorg.

Met wie maken we dit boek?
Het maken van dit boek kunnen we natuurlijk niet alleen. Daarom zijn we zeer verheugd over het enthousiasme waarmee de komst van het boek werd ontvangen. Maar liefst negentien partijen uit de ggz dragen bij aan de totstandkoming van deze publicatie. In alfabetische volgorde: de BasculeDe Nederlandse ggzDJIFGzPtKwintesLVVPMINDministerie van J&Vministerie van VWSNFUNIPNJiNZaP3NLSBOHTrimbosV&VNVerslavingskunde Nederland en ZN. Ook de (andere) partners van het platform stellen kennis en expertise beschikbaar voor het boek.

Na de zomer starten we met het schrijven van Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg. Vanaf april 2021 ligt het boek in de (online) boekhandel.