26 februari 2019

VNG nieuwe partner Platform Zó werkt de zorg

Met veel plezier kunnen we melden dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) per direct is toegetreden tot het Platform Zó werkt de zorg. “De organisatie van zorg en ondersteuning is volop in beweging. En gemeenten spelen daarin een steeds belangrijkere rol,” aldus Ali Rabarison, directeur beleid Inclusieve samenleving VNG.

De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet, twee van de vijf stelselwetten die het zorgstelsel regelen“Bij veranderingen is het ontzettend belangrijk dat we basale kennis paraat hebben”, verduidelijkt Rabarison. “Over de werking van stelsels, over wetten en achterliggende principes, over betrokken partijen en geldstromen. Daarom heeft de VNG besloten lid te worden van het Platform Zo werkt de zorg. Om onze verantwoordelijkheid te nemen voor gezamenlijke kennisontsluiting. En vooral ook om onze leden, de gemeenten, vaste ankerpunten te bieden bij hun keuzes in de inrichting van het brede veld van zorg en ondersteuning”.

Platform Zó werkt de zorg bestaat nu uit achttien partijen die gezamenlijk heldere, neutrale en toegankelijke informatie over de zorg ontsluiten met boeken en de Zó werkt de zorg-app.