15 januari 2020

Inzicht in het stelsel noodzakelijk voor discussie over marktwerking

Wel of geen marktwerking in de zorg, en waarom wel of niet? De Zó werkt de zorg-workshop voor artsen in opleiding tot specialist Geriatrie zorgde voor een levendige discussie over het Nederlandse zorgstelsel. Dat is goed, want het afwegen van argumenten voor en tegen zorgt voor meer kennis over het stelsel.

Kennis over het zorgstelsel is vaak een onderbelicht onderdeel van – voornamelijk inhoudelijk georiënteerde – opleidingen in de zorg. En om zo goed mogelijke zorg te leveren, moet een zorgprofessional de weg in zorg weten en kennis hebben van andere spelers, (zorg)wetten en wie waar over gaat. Wanneer komt een oudere in aanmerking voor de Wet langdurige zorg en wie bepaalt dat? Wie koopt Wmo-zorg in?  Hoe lopen de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen over de zorg die zij mogen leveren? Wie bepaalt welke zorg in het basispakket zit? Deze vragen kwamen in de workshop uitgebreid aan bod.

Het resultaat: meer inzicht in hoe het stelsel is opgebouwd, de werking van de zorgmarkten en de inkoop van ziekenhuiszorg. Dat de opgedane kennis aan het eind nog even moest bezinken, dan blijkt uit de woorden die aan het eind van de workshop bij de aios bleven hangen.

Zelf interesse in een workshop over het zorgstelsel?
Platform Zó werkt de zorg gaf ook workshops bij onder meer Ambulancezorg Nederland, NSPOH, de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Proscoop en Vilans.

Meer weten over de inhoud van de workshop en de kosten? Neem contact op met info@zowerktdezorg.nl.