02 november 2018

Zó werkt publieke gezondheidszorg verschijnt 21 november 2018

Wat hebben het alcoholverbod en gezondheidsbeleid met elkaar te maken? Wie is verantwoordelijk voor de bestrijding van infectieziekten? En welke wetten maken gezondheidsbeleid mogelijk? In Zó werkt publieke gezondheidszorg vinden zorgprofessionals (in spe), beleidsmakers, gemeenteambtenaren en andere geïnteresseerden het antwoord op deze en vele andere vragen.

Met minder dan een miljard euro op de begroting van het ministerie van VWS, lijkt publieke gezondheidszorg een klein werkveld ten opzichte van de grote thema’s curatieve en langdurige zorg. De impact van publieke gezondheidszorg is echter groot. Elke Nederlander komt op meerdere momenten in zijn leven wel een vorm ervan tegen, zoals jeugdgezondheidszorg, vaccinatie of bevolkingsonderzoek.

Visualisaties

Het boek Zó werkt publieke gezondheidszorg geeft – met korte teksten en heldere visualisaties – inzicht in het complexe speelveld. Van de kerntaken van publieke gezondheidszorg en de partijen die deze taken uitvoeren tot de wetten die deze taken regelen en de geldstromen die de uitvoering financieren. Een boek voor iedereen die meer wil weten over hoe in Nederland de bescherming en bevordering van gezondheid is geregeld.

Platform Zó werkt de zorg

Zó werkt publieke gezondheidszorg is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg, in samenwerking met GGD GHOR Nederland, RIVM, SBOH, KAMG en het ministerie van VWS.

Platform Zó werkt de zorg heeft als missie het debat en de besluitvorming over de zorg naar een hoger plan te tillen door middel van heldere en objectieve informatie. Met De Argumentenfabriek als uitvoerend partner, maken de partners van het platform het zorgstelsel inzichtelijk en begrijpelijk. Partner van het platform zijn:

VvAA, NVZ, NFU, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, LAD, Vilans, ESHPM, AAG, ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, RIVM, Ambulancezorg Nederland, NZa en SBOH.

Praktische informatie:

Zó werkt publieke gezondheidszorg verschijnt op 21 november 2018 en is verkrijgbaar in webshops en in de boekhandel. Het boek kost €20,00, het e-book (geschikt voor laptops en tablet) kost €10,00. Je kan hem hier bestellen. 

Voor het verkrijgen van korting bij afname van meer dan tien exemplaren én voor het aanvragen van een recensie-exemplaar: mail naar info@zowerktdezorg.nl.