22 november 2018

Zorgboeken helpen bij samenwerking tussen zorgprofessionals

De gisteren verschenen boeken Zó werkt publieke gezondheidszorg en Zó werkt de Zorgverzekering helpen zorgprofessionals beter samen te werken. “Publieke gezondheidszorg is heel breed: van preventie, vaccinaties, en leefstijlbevordering tot voedsel- en productveiligheid. Heldere informatie hierover kan ons helpen meer verbinding te creëren met de curatieve zorg”, aldus Annemiek van Bolhuis, directeur volksgezondheid en zorg van het RIVM. Dit beaamt Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland. “Weten hoe het zorgstelsel in elkaar zit is belangrijk omdat we dan beter kunnen samenwerken met elkaar.”


Annemiek van Bolhuis (RIVM) en Hugo Backx (GGD GHOR)

Beleidsmakers, zorginkopers, zorgverleners en andere zorgprofessionals (in spé) uit heel Nederland waren gisteren bij de presentatie van twee nieuwe zorgboeken van Platform Zó werkt de zorg. De boeken Zó werkt publieke gezondheidszorg en Zó werkt de zorgverzekering geven inzicht in de gelijknamige zorggebieden: wat zijn de belangrijkste spelers, wetten en geldstromen.

Betrouwbare informatie
De zorgverzekering én publieke gezondheidszorg zijn veelvuldig onderwerp van debat in de samenleving. Denk aan de hoogte van de zorgpremie, preventie, de rol van zorgverzekeraars bij zorginkoop van ziekenhuiszorg en het belang van vaccinaties. Zó werkt publieke gezondheidszorg en Zó werkt de zorgverzekering geven neutrale feiten en heldere informatie die breed gedragen worden door relevante zorgpartijen. Iedereen die met de zorg te maken heeft, kan zo tot zich nemen hoe deze zorg is georganiseerd.


Auteur Robin Fransman in gesprek met Petra van Holst, directeur Zorgverzekeraars Nederland

Visualisaties
Zó werkt de zorgverzekering en Zó werkt publieke gezondheidszorg geven – met korte teksten en heldere visualisaties – inzicht in het complexe speelveld. Het komt allemaal voorbij: van de kerntaken en hoofdrolspelers van publieke gezondheidszorg en tot de wetten die deze taken regelen. En van de gedachte achter het verzekeren van zorg en de werking van de zorgverzekeringswet tot de baten en lasten van zorgverzekeraars. Maar ook vragen als: waarom verzekeren we ons voor zorg, wie komt in actie bij een ramp en wat betalen we eigenlijk aan begrote zorg?

Platform Zó werkt de zorg

Zó werkt de zorgverzekering is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg, in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland, VvAA, het ministerie van VWS, Patiëntenfederatie Nederland, Consumentenbond, Vektis, Zorginstituut Nederland en NZa.

Zó werkt publieke gezondheidszorg is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg, in samenwerking met GGD GHOR Nederland, RIVM, SBOH, KAMG en het ministerie van VWS.

Platform Zó werkt de zorg heeft als missie het debat en de besluitvorming over de zorg naar een hoger plan te tillen door middel van heldere en objectieve informatie. Met De Argumentenfabriek als uitvoerend partner, maken de partners van het platform het zorgstelsel inzichtelijk en begrijpelijk. Partner van het platform zijn:

VvAA, NVZ, NFU, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, LAD, Vilans, ESHPM, AAG, ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, RIVM, Ambulancezorg Nederland, NZa, SBOH en De Argumentenfabriek.

Praktische informatie:

Zó werkt publieke gezondheidszorg en Zó werkt de zorgverzekering zijn verkrijgbaar in webshops en in de boekhandel. Ze kosten €20,00, het e-book (geschikt voor laptops en tablet) kost €10,00.

Voor het verkrijgen van korting bij afname van meer dan tien exemplaren én voor het aanvragen van een recensie-exemplaar (alleen voor media): mail naar info@zowerktdezorg.nl.