22 januari 2019

Workshops en presentaties Zó werkt de zorg

Steeds vaker krijgen we het verzoek om een workshop of lunchlezing te verzorgen. We gaan daar graag op in: de informatie die het platform over de zorg in kaart brengt, is immers bedoeld om te zo breed mogelijk te verspreiden. Waar waren we zoal? Rond het verschijnen van het boek Zó werkt publieke gezondheidszorg mochten we een lunchlezing houden op het ministerie van VWS. Meer dan vijftig rijksambtenaren lieten zich bijpraten over de Wet publieke gezondheid, de hoofdrolspelers en de geldstromen binnen publieke gezondheidszorg.

Met gemeenten en eerstelijns zorgaanbieders (zoals huisartsen en paramedici) gingen we meermaals in gesprek over het Nederlandse zorgstelsel. Aanwezigen fristen niet alleen hun kennis op, maar gingen ook met elkaar in gesprek over hoe het sociale domein en de medische zorg beter op elkaar kunnen aansluiten. Deze bijeenkomsten waren een initiatief van Proscoop, de ’regionale ondersteuningstructuur’ in Oost Nederland.

Samen met Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg, gaven we meerdere workshops over Zó werkt de ouderenzorg. Met meer dan zestig bestuurders en leden van raden van toezicht van ouderenzorgorganisaties dachten we na over strategische vraagstukken voor de ouderenzorg.

Wil jij voor jouw organisatie of vereniging ook een verdiepende bijeenkomst van platform Zó werkt de zorg? Bel of mail ons dan voor meer info.

Of kijk hier voor meer informatie: