14 december 2021

Wilma Göttgens-Jansen, openbaar apotheker en docent farmaceutische ethiek

Wat is de toegevoegde waarde van de apotheker in de zorg? Met die vraag houdt Wilma Göttgens-Jansen, openbaar apotheker en docent farmaceutische ethiek zich dagelijks bezig. Hoe helpt Zó werkt de zorg hier volgens haar bij?

‘We zitten in een ongelofelijk complex veld, de praktijk blijkt vaak weerbarstig’, zo vertelt Göttgens-Jansen. Binnen die weerbarstige praktijk moeten apothekers hun toegevoegde waarde duidelijk zien te maken. Het is belangrijk dat apothekers weten vanuit welke kernwaarden zij werken. Als docent in de vervolgopleiding van praktijkapothekers laat ze (toekomstige) apothekers daarom nadenken over de kernwaarden van hun vak. Een ingewikkelde opgave. Göttgens-Jansen: het belang van waarden is moeilijk kwantificeerbaar.

Toch liggen waarden ten grondslag aan veel discussies over de zorg en het zorgstelsel. Discussies die worden bemoeilijkt doordat de zorg zo complex is. Hier ziet ze het belang van Zó werkt de zorg: ‘Het doel van Zó werkt de zorg is erg waardevol. Het biedt gedeelde feiten op basis waarvan de discussie over de zorg kan worden gevoerd.’